O NAMA

Tim vrhunskih finansijskih stručnjaka. Zajedno imamo mnogo godina iskustva u raznim oblastima finansijskog sektora. Na više od 100 radionica slušalo nas je preko 3.000 ljudi. Odradili smo preko 4.000 savetodavnih sastanaka na području upravljanja ličnim finansijama. Više od 500 odrađenih webinara i video radionica.

VIŠE O FINGYM-U

Pioniri finansijskog wellness-a

Uvodimo nove standarde na području obrazovanja o ličnim finansijama. Obrazovne radionice, koje su nepristrasne, etične, transparentne, bez nepotrebnih komplikovanih stručnih izraza, bez skrivenog reklamiranja finansijske industrije i koje su osim navedenog i veoma zabavne.

Proveren i unikatan proces

Dokazan proces koji eliminiše finansijski stres kod pojedinaca. Inovativan pristup koji daje snagu svakom pojedincu da sa online alatkama i hitnim merama i akcijama poboljša svoje finansije.

Partner vredan poverenja

Sve naše aktivnosti se temelje na najvišim standardima kompetentnosti i na etičnom kodeksu EFPA (European Financial Planning Association), koji je prihvaćen od strane nezavisnog udruženja evropskih finansijskih savetnika.

Finansijski wellness

Finansijski wellness je na evropskom području novi i interaktivan obrazovni program koji je namenjen podizanju nivoa finansijske pismenosti, smanjenju finanskijskog stresa i poboljšanju »finansijskog« ponašanja zaposlenih. Fokusira se na 24/7 obrazovanje i savetovanja uz upotrebu najnaprednijih tehnologija.

Pročitajte više o finansijskom wellnessu.

NAŠE USLUGE

ZA FIRME

Finansijski stres je ogledalo slabe finansijske pismenosti, koja podriva radni duh zaposlenog, kolektivno slabi produktivnost u preduzeću i uništava zdravo radno okruženje organizacije. U saradnji s vašim preduzećem oblikujemo interaktivni i moderni obrazovni program koji se temelji na specifičnim potrebama vaših zaposlenih kroz sve njihove životne faze.

Više informacija

ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE

Mnogi sportisti se nakon okončane karijere suočavaju sa finansijskim porblemima, u najgorem slučaju i sa bankrotom. Aktivno izvodimo interaktivan program finansijskog obrazovanja za profesionalne sportiste. Program smo razvili u saradnji sa Olimpijskim Komitetom Slovenije i kao prvi u Evropi pod okriljem Međunarodnog Olimpijskog Komiteta.

Više informacija

Proverite kako možemo da vam pomognemo KONTAKTIRAJTE NAS